Tedoz PP s.r.o. - technický dozor investora, výběrové a stavební řízení, inženýrská činnost Pardubice

Slepá 60, 530 09 Pardubice Pardubický kraj

 • Mobil: +420 602 341 900 - pan Ing. Požár Jiří,st.
 • Mobil: +420 602 420 621 - pan Ing. Požár Marek,ml.
 • IČO: 01678850

Popis činnosti

Společnost se zaměřuje na inženýrskou činnost ve výstavbě.

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY


Příprava investičního záměru:

 • posouzení vhodnosti pozemku k realizaci investičního záměru
 • výběr projektanta, projednání podmínek
 • zajištění harmonogramu a odhadu ceny
 • jednání s dotčenými orgány

Stavební řízení:

 • koordinace projekčních prací, standardů a technických řešení
 • dohled nad přípravou dokladů potřebných pro vydání stavebního povolení

Výběrové řízení:

 • příprava podkladů pro VŘ
 • seznam potenciálních dodavatelů do VŘ
 • kontrola úplnosti nabídek
 • porovnání nabídek z hlediska ceny, kvality a termínů
 • doporučení dodavatele, projednání smluvních podmínek

Technický dozor investora:

 • kontrola kvality prováděných prací
 • kontrola smlouvy o dílo
 • kontrola provádění prací dle schválené projektové dokumentace
 • kontrola rozpočtů a jejich dodržování
 • jednání s dodavatelem a příprava podkladů pro dodatky smlouvy
 • technické přejímky
 • dozor nad odstraněním vad a nedodělků

Odeslat poptávku nebo dotaz: Tedoz PP s.r.o. - technický dozor investora, výběrové a stavební řízení, inženýrská činnost Pardubice

Otevírací doba: dle telefonické domluvy
Slepá 60, 530 09 Pardubice